Sprekers / Congres en Adviesbureau

Brain Management International

Jaap Van Velzen is:

Organisator & adviseur, deskundige toegankelijkheid, dataspotter, tekstproducent.

Via Brain Management International heb in twee decennia een groot aantal bijeenkomsten en congressen georganiseerd en geleid over heel uiteenlopende onderwerpen. Van inspanningsfysiologie voor voetballers tot ouderen- en kleine kernenbeleid. Van jeugdzorg tot onderwijsachterstanden. Van fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte tot de rol van religie in de hulpverlening. Van belemmeringen en kansen op de woningmarkt tot verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. En nog veel meer van dit soort onderwerpen zijn terecht gekomen in de beleids- en adviesnota’s van mijn hand.

Terugkijkend stel ik vast dat allerlei ontwikkelingen en beleidsdomeinen komen en gaan, met een houdbaarheidsdatum van 12-15 jaar. Vervolgens begint dezelfde golf weer opnieuw.  Goede en creatieve invallen krijgen hierin nog steeds weinig of geen kansen in een door beleidscompartimenten (inclusief geldstromen) gefragmenteerd bestuurs- en ambtenarenbestel. Daardoor blijft veel bij hetzelfde en proberen ontwikkelaars steeds meer Engels en nieuwe buzzwoorden (zoals big data) in de schijnwerpers te houden om op dezelfde weg door te gaan. Laatst heb ik agile opgezocht. We schijnen niet meer zonder te kunnen. Laat dat nu best meevallen als je de goeroe bevraagt of en hoe weerbaarheid – een gewoon Nederlands woord – de betreffende organisatie nu écht verder helpt…

Vanaf nu richt ik me sterk op transparantie van taal. Op het verzamelen van bewijzen dat we elkaar liever met metataal en met Engelse woorden het bos in sturen dan dat we onszelf en anderen concreet en open bevragen op wat we gezamenlijk kunnen doen. Om de kwaliteit van beleidsprocessen te verrijken en concrete resultaten te behalen voor de mensen waarvan we zeggen dat we het juist voor hen doen.

Het gebruik van en de begripsvorming rond data zijn hierin belangrijke elementen.

U kunt altijd contact met mij opnemen via:

0118-614908   t

06 113 84 832 m

bmi@brainman.nl

Of schriftelijk: via Postbus 5007 / 4380 KA Vlissingen