Sprekers / Congres en Adviesbureau

Brain Management International

Ik ben Jaap Van Velzen.

Organisator & adviseur, deskundige toegankelijkheid, dataspotter, creatieveling en tekstproducent.

Via Brain Management International heb ik in ruim twee decennia een groot aantal bijeenkomsten en congressen georganiseerd en geleid over heel uiteenlopende onderwerpen. Van inspanningsfysiologie voor voetballers tot ouderen- en kleine kernenbeleid. Van jeugdzorg tot onderwijsachterstanden. Van fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte tot de rol van religie in de hulpverlening. Van speelruimtebeleid tot voetgangersbeleid. Van belemmeringen en kansen op de woningmarkt tot verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Van burenruzies tot de inzet van maatschappelijk vastgoed van woningcorporaties. Daarnaast zijn nog veel meer van dit soort onderwerpen terecht gekomen in de beleids- en adviesnota’s en artikelen van mijn hand.

Allerlei ontwikkelingen en beleidsingrepen verlopen in golven, met een houdbaarheidsdatum van ongeveer 8-12 jaar. Vervolgens ontwikkelt diezelfde golf zich opnieuw. En die cyclus volstrekt zich steeds sneller. Goede en creatieve invallen – inclusief innovaties – krijgen in dit kader weinig of geen kansen in een door beleidscompartimenten (inclusief geldstromen) gefragmenteerd bestuurs- en ambtenarenbestel. Daardoor blijft teveel bij hetzelfde en is het hanteren van abstracte Nederlandse en Engelse buzzwoorden en uitdrukkingen dé manier om op dezelfde weg door te kunnen gaan.

Ik richt me nu vooral sterk op transparantie van taal. Omdat ‘metataal’ en overmatig gebruik van Engelse woorden verhinderen dat we elkaar concreet en open bevragen op wat we daadwerkelijk gezamenlijk voor anderen kunnen betekenen. Juist het stellen van vragen verrijkt immers de kwaliteit van beleidsprocessen en verhoogt de kansen op concrete resultaten voor de mensen waarvoor we zeggen te staan. Ook teamwork is daarvan sterk afhankelijk.

Het inzicht van en de begripsvorming rond data behoort daarnaast in elk resultaatgericht proces de basis te vormen van gerichte besluiten. Met data kan onweerlegbaar worden aangetoond hoe organisaties ervoor staan en hoe bedrijfsprocessen optimaal kunnen worden uitgevoerd. In die zin vormt het inzicht in data en hun relaties mede de grondslag voor het ontwikkelen van integraal beleid.

Ik leg u graag uit hoe ik in uw specifieke situatie zou handelen.

U kunt altijd contact met mij opnemen via:

+31 6 113 84 832 m / +31 118-614908   t

bmi@brainman.nl /www.brainman.nl

Of schriftelijk: via Postbus 5007 / 4380 KA Vlissingen