Opdrachten

Elke opdrachtgever heeft met een bijeenkomst, brainstormsessie of ontwikkelingsproces een specifiek doel voor ogen. Toch blijven er tijdens de vertaling van de opbrengsten naar de dagelijkse werkpraktijk soms kansen liggen. BMI kan in een goede en vroegtijdige samenwerking efficiƫnt inspelen op de beste resultaten. De juiste aansturing en een integrale aanpak blijken daarbij vaak essentieel.

Geslaagde conferenties over het tegengaan van kindermishandeling wisselden af met het ontwikkelen van een visitatie-systeem voor integraal stedelijk vernieuwingsbeleid. De analyse van een gemeentelijke binnenstad op toegankelijkheid en bereikbaarheid was net zo ambitieus als de inventarisatie van 80 speelvoorzieningen op hun kwaliteit, veiligheid en de waardering ervan door de jonge gebruikers en hun ouders. De voor het Future Centre van Rijkswaterstaat beschreven methoden van toekomstdenken vormden een functioneel onderdeel van de koersbepaling op de langere termijn.

Het kan allemaal: Het belang van religieuze verschillen in de hulpverlening. De vestiging van een kenniscentrum voor water. Een inventarisatie van cliƫntenraden in 13 gemeenten. De conferentie over de ondersteuning van pleeggezinnen. Een provinciaal wooncongres. Een advies over de kanalisering van agressiviteit van hangjongeren...

Op aanvraag ontvangt u een uitgebreid overzicht van opdrachtgevers en projecten. Maar nog liever gaan we over uw ambities persoonlijk met u in gesprek. En uiteraard kunt u altijd nadere informatie krijgen over onze expertise, werkwijze en over niet genoemde activiteiten. Brain Management International is inschakelbaar voor heel veel uiteenlopende onderwerpen en altijd gericht op rendement.