Voorwaarden

Brain Management International hanteert de volgende tarieven:

Een
De vergoedingen voor taal-en tekstwerk en voor andere hier niet genoemde werkzaamheden worden in onderling overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Twee
Voor de bemiddeling van sprekers en dagvoorzitters factureren wij 15% van hun tarief per persoon, met een minimum van € 200,- voor Nederland en € 350,- buiten Nederland (exc. 21% btw). Op basis van een eerste overleg met opdrachtgever doet Brain Management International vrijblijvende voorstellen over de antecedenten, de kosten van inzet én de beschikbaarheid van een of meer kandidaten. Uiteraard moeten kandidaten passen bij de inhoud en opzet van de bijeenkomst. Deze activiteiten worden uitgevoerd op basis van no cure, no pay. De bemiddeling is een feit als de opdrachtgever zijn keuze op basis van de verkregen informatie definitief bevestigt en Brain Management International op basis daarvan de betreffende persoon (personen) vastlegt.

Drie
De organisatie van (delen van) conferenties en bijeenkomsten en de uitvoering van onderzoeks- en adviesopdrachten  worden op offertebasis uitgevoerd. Hierbij geldt - afhankelijk van de werkzaamheden - een wisselend uurtarief als uitgangspunt. In overleg met de potentiële opdrachtgever wordt voorafgaand aan elke definitieve opdracht een taakstellende ontwerpbegroting opgeleverd. Hierin zijn alle werkzaamheden vermeld, compleet met een raming van de te investeren uren en bijkomende kosten.

Informeer naar de mogelijkheden!