Sprekers & Conferenties

Een spreker kan een bijeenkomst maken of breken. Hetzelfde geldt voor een dagvoorzitter of discussieleider. Zelfs bekende namen zijn niet altijd een garantie voor succes. Een goede bemiddeling is in dit in dit opzicht dan ook maatwerk. De optimale mix van doelen en verwachtingen van opdrachtgevers en publieksgroepen zijn uitgangspunt voor een geslaagde activiteit. Daarbinnen worden sprekers en dagvoorzitters optimaal ingepast en dus ook grondig voorbereid op hun taken. Wat betreft conferenties of bijeenkomsten van uiteenlopend karakter: Brain Management International heeft ruim 25 jaar ervaring met groepen van 5 tot 500 personen. Met passende tijdschema’s voor inhoudelijke verdieping en gelegenheid tot netwerken. Met een tot in de puntjes verzorgde ruimtelijke, audiovisuele en culinaire verzorging. Met een goede follow-up en tevreden klanten die terugkeren. Brain Management International denkt uitdrukkelijk met de opdrachtgever mee. Diens plannen en verwachte opbrengsten, in relatie tot de benodigde  investeringen, vormen het primaire vertrekpunt van elke door BMI te organiseren activiteit.

Wij denken uitdrukkelijk met u als opdrachtgever mee. Het in kaart brengen van de concrete opbrengsten van uw plannen en daarmee van de benodigde investeringen is een primair vertrekpunt van elke door ons te organiseren activiteit.

De opdrachtgever beslist zelf over de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden. Die variëren van het bedenken en realiseren van een inhoudelijk concept of van een logistieke bijdrage tot de complete voorbereiding en uitvoering van een bijeenkomst.